RPET מגורען

PET ממוחזר מאושר למגע עם מזון

מוצר הדגל של החברה, היחיד עם אישור מגע במזון המאושר ע"י ה-FDA וה-EFSA. מוצר זה מקדם את רעיון מיחזור מבקבוק לבקבוק אשר תופס תאוצה ברחבי העולם. לפי רעיון זה, אשר ממש את ערכי הכלכלה המעגלית, בקבוק משומש מגיע לסוף דרכו, נאסף למתקן המיחזור, מתמחזר וחוזר לתעשיית ייצור מכלי המשקה חדשים.

תהליך המיחזור

לאחר תהליכי מיון אוטומטי במערכות מתקדמות המפרידות בין סוגי הפלסטיק, צבעים שונים ופסולת דוגמת מתכות, קרטונים וחומרים זרים אחרים, מתבצעת גריסה, הפרדה נוספת של חומרי הפלסטיק למיון מדוייק יותר ולבסוף שטיפות חמות בנוכחות כימיקלים. לאחר מכן הכימיקלים מנוקים מהחומר הממוחזר ומתבצע מיון סופי לקבלת איכות מקסימלית. בשלב זה הפתיתים ממשיכים לתהליך נוסף בקו המיחזור המתקדם של חברת Starlinger האוסטרית, המבצע מיחזור בשיטת (SSP (Solid State Polymerization.

בתהליך מיוחד מחוממים פתיתי ה-PET לטמפרטורה הנמוכה מטמפרטורת ההיתוך, אך גבוהה מטמפרטורת המעבר הזכוכיתי. כך ניתן להגיע לפולימר בעל משקל מולקולרי גבוה ואחיד יותר, היכול לשמש את תעשיית הפלסטיק. לבסוף החומר עובר תהליך גירעון לקבלת מוצר מוגמר באיכות גבוהה ביותר.

חומרי הגלם הממוחזרים ושימושים

תכונות המוצר המתקבל מתאימות לשיטות עיבוד שונות: הזרקה, שיחול, אקסטרוזיה וניפוח. יישומי המוצר רבים וכוללים אריזות שונות, כולל אריזות למזון ומכלי משקה. צבעים אפשריים: שקוף, גווני כחול, תערובת צבעים.